Giáo Hội Việt Nam Cử Hành Năm Thánh Kỷ Niệm 20 Năm Tuyên Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam

Hôm thứ Ba ngày 1/5/2018, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Tổng Giáo phận Huế kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ra văn thư chính thức công bố Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19/6/2018 (kỷ niệm 20 năm ngày tuyên thánh) đến ngày 24/11/2018 (Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam). Theo văn thư này thì:

1. Lễ Khai mạc (19/6) và Bế mạc Năm Thánh (24/11) sẽ được tổ chức ở cấp Giáo tỉnh (Sàigòn, Huế, Hà Nội) hoặc cấp giáo phận (26 giáo phận). Mỗi Giáo tỉnh có một Trung tâm Hành hương trong Năm Thánh: Vương cung Thánh đường Sở Kiện (Giáo tỉnh Hà Nội); Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang (Giáo tỉnh Huế); Trung tâm Hành hương Ba Giồng ở Mỹ Tho (Giáo tỉnh Sài Gòn). Ngoài ra các giám mục mỗi Giáo phận sẽ chỉ định một Nhà thờ hoặc một Trung tâm làm địa điểm hành hương trong Năm Thánh. Trong Năm Thánh, các tín hữu được hưởng ơn toàn xá khi tham dự Lễ Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh; khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định. Ngoài ra, các tín hữu cũng được mời gọi làm việc bác ái và hy sinh.

2. Học hỏi gương sống đức tin của các Thánh Tử đạo Việt Nam trong các sinh hoạt của giáo xứ, đoàn thể, dòng tu. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ phổ biến tập sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ghi vắn tắt gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các thánh.

3. Sống tinh thần tử đạo trong ơn gọi gia đình và tu trì.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com