Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Phát Hành Video Hướng Dẫn Lương Tâm Của Người Công Giáo Trong Đời Sống Chính Trị

 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa phát hành 5 video mời gọi những người Công giáo hãy cầu nguyện và hành động trong đời sống chính trị, cũng như giúp họ áp dụng giáo huấn của Hội thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô truyền đạt. Bản văn cho các video này đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chấp thuận trong khóa họp toàn thể vào tháng 10 năm rồi tại thành phố Baltimore (tiểu bang Maryland). Những video này bổ túc cho tài liệu “Hình Thành Lương Tâm Người Công Dân Tín Hữu”. Đây là giáo huấn của các giám mục cho các tín hữu liên quan đến trách nhiệm chính trị của người Công giáo, cũng như giúp đỡ họ tham gia vào đời sống cộng đồng, đặt ưu tiên đức tin trên chính trị đảng phái, dấn thân với sự hòa nhã, và đáp ứng những nhu cầu cấp bách của thời đại. Mỗi video kết thúc với một lời nguyện.

Năm video này được đưa trên kênh YouTube của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bằng 4 thứ tiếng (Anh ngữ, Tân Ban Nha, Tagalog cho người Phi Luật Tân, và Việt ngữ), với các tựa đề:

- Người Công Giáo Tham Gia Vào Đời Sống Cộng Đồng

- Người Công Giáo Bảo Vệ Sự Sống Và Phẩm Giá Con Người

- Người Công Giáo Đề Cao Lợi Ích Chung

- Người Công Giáo Yêu Thương Tha Nhân

- Người Tín Hữu Công Dân Hoạt Động Với Đức Kitô Khi Ngài Xây Dựng Nước Thiên Chúa

Trong các video tiếng Việt, ngoài một số người trẻ, còn có sự góp mặt của Đức Cha Nguyễn Thái Thành, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange (CA).

Để xem các video này, xin bấm vào https://www.youtube.com/playlist?list=PL18AF7577177E12D9

 

Forming Consciences for Faithful Citizenship Videos Inspire Catholics to Prayer and Action in Political Life, Apply Teachings of Pope Francis

The U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) has released videos to inspire prayer and action in political life and to help Catholics apply the Church’s teaching as handed down by Pope Francis. The scripts for the videos were approved by the full body of bishops at their November General Assembly in Baltimore. The videos complement Forming Consciences for Faithful Citizenship, the bishops’ teaching document for the faithful on the political responsibility of Catholics, and they seek to help the faithful participate in public life, prioritize faith over partisan politics, engage with civility, and respond to pressing issues of our day. Each video ends with a prayer.

The videos, which are available on the USCCB’s YouTube channel in four languages (English, Spanish, Tagalog, and Vietnamese), are titled:

Catholics Participate in Public Life
•  
Catholics Protect Human Life and Dignity
•  
Catholics Promote the Common Good
•  
Catholics Love their Neighbors
•  
Faithful Citizens Work with Christ as He Builds His Kingdom (a compilation of the four videos)

To watch these videos, please go to hhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL18AF7577177E12D9

Archbishop José H. Gomez of Los Angeles, president of the USCCB, served as chairman of the working group on Forming Consciences for Faithful Citizenship. He emphasized the importance of these videos in advance of a heightened political season saying,

“The bishops of the U.S. invite all Catholics to bring their faith into the public square. Political engagement and participation are important ways that together, we can work to protect the unborn, welcome immigrants, bring justice to victims of racism and religious intolerance, support families, accompany those experiencing poverty, and advocate on behalf of all who are vulnerable. As we enter an election year, these Faithful Citizenship videos are meant to help the faithful reflect on this call, and we hope they will be widely shared.”

In addition to several young adult voices, the videos also feature several bishops. The English language videos feature: Archbishop José H. Gomez, Archbishop Joseph F. Naumann of Kansas City in Kansas, Bishop Shelton J. Fabre of Houma-Thibodaux, and Auxiliary Bishop Robert Barron of Los Angeles. The Spanish language videos feature: Archbishop José H. Gomez, Archbishop-designate Nelson J. Perez of Philadelphia, Bishop Joe S. Vásquez of Austin, and Bishop Daniel E. Flores of Brownsville. The videos in Tagalog feature Bishop Oscar A. Solis of Salt Lake City, and the videos produced in Vietnamese feature Auxiliary Bishop Thanh Thai Nguyen of Orange.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com