Thơ Năm Thánh Lòng Thương Xót

Xin Năm Thánh đổ tràn mưa Ân Sủng

Để trần gian tắm gội nước tinh tuyền

Cho con người trôû laïi thuôû trinh nguyên

Ngày lãnh nhận hồng ân nơi Phép Rửa.

 

Toàn Năm Thánh cửa Giáo Đường rộng mở

Mời  mọi người tìm gặp Chúa giao hòa

Khấn xin Ngài ban độ lượng haûi haø

Lòng từ ái Chuùa thöù tha lầm lỗi.

 

Trong Năm Thánh hỡi người mau thống hối!

Hãy ăn năn bao bội lỗi xưa nay

Hoán cải cuộc đời, nếp sống đổi thay

Được sung mãn từng ngày trong ơn sủng.

 

Chúa kiên nhẫn giang vòng tay mở rộng

Như người Cha chờ đón đứa con về

Bao tháng năm chìm đắm chốn đam mê

Nay hối hận quay về xin lượng thứ.

 

Chúa xua đuổi lũ sói rừng hung dữ

Chiên lạc đàn Ngài vội vác lên vai

Dẫn chiên con về chung sống trong bầy

Trên đồng cỏ chúng thảnh thơi nằm nghỉ

 

Lòng Thương Xót mênh mông như biển cả

Lò than hồng rực lửa cháy nồng nàn

Để đốt thiêu tội lỗi quá tràn lan

Và tôi luyện trần gian trong lửa mến

 

Hỡi nhân loại xin dâng lời tận hiến

Cho trần gian hợp tấu khúc yêu thương

Lời Hòa Bình vang vọng khắp muôn phương

Toàn thế giới thấm nhuần ơn thánh hóa

 

Quang Huấn

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com