Việt Nam và Singapore Có Tân Sứ Thần Tòa Thánh

Theo tin từ Vatican, hôm thứ Hai ngày 21 tháng 5 vừa qua, Toà thánh đã chính thức công bố, ĐTC Phanxicô vừa bổ nhiệm Đức TGM Marek Zalewski làm Sứ thần Toà thánh tại Singapore, kiêm Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam. 

Trong sứ vụ mới tại Việt Nam, Ngài sẽ tiếp nối công việc của Đức TGM Leopoldo Girelli – người đã làm Đại diện Toà thánh tại Việt Nam từ ngày 13/1/2011 và đã mãn nhiệm ngày 13/9 năm ngoái để nhận sứ vụ mới: Sứ thần Toà thánh tại Israel và Cyprus kiêm Khâm sứ Toà thánh tại Jerusalem và Palestine.

Đức TGM Zalewski sinh ngày 2/2/1963 tại Augustów, Ba Lan. Thụ phong linh mục năm 1989, ngài bắt đầu tham gia ngành ngoại giao của Toà thánh từ năm 1995. Ngài phục vụ trong sứ quán Tòa Thánh ở khá nhiều nước khác nhau trên thế giới từ tháng 7 -1995. Ngài được tấn phong GM vào tháng 3 năm 2014, nhận hiệu tòa Africa, với khẩu hiệu “Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống”, và được bổ nhiệm làm Sứ thần Toà thánh tại Zimbabwe từ đó.

Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ Ba Lan, Đức TGM Zalewski còn thông thạo tiếng Ý, Anh , Pháp, và Tây Ban Nha. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com