Câu Ghi Lòng: Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới. (Đnl 8, 16)

Thánh Lễ Trực Tiếp tại GX DMHCG

Thánh lễ trực tuyến 

9:30 AM Chúa Nhật

7:00 PM ngày trong tuần

Bấm vào đây

Xem lại Tĩnh Tâm ngày 20/6 & 21/6

Xin Lưu Ý:
Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 25/6,
sẽ bắt đầu lúc 9:30 am thay vì 10:00 am

Phụng Vụ

 
Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình) 7:00 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên) 10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi) 12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình) 5:00 PM
Ngày Thường (Thứ hai - Thứ sáu)
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Thứ Bảy
Thánh Lễ 8:00 AM
Thánh lễ vọng Chúa nhật 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể 7:00 PM
Thứ Sáu Đầu Tháng
Thánh Lễ 7:00 AM, 7:00 PM
Chầu Thánh Thể 7:30 AM - 7:00 PM

Tin Mừng Hôm Nay

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng 06, 2017
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com